Hoogbegaafdheid en autisme

Een grote behoefte aan structuur en duidelijkheid. Heel veel vragen stellen. Verbaal ‘voorlijk’ zijn.

Zomaar een paar overeenkomsten tussen kinderen met autisme en hoogbegaafde kinderen.

Wist je dat autisme één van de meest voorkomende misdiagnoses is bij hoogbegaafdheid? Hierdoor krijgen kinderen niet altijd de juiste begeleiding.

 

Zowel kinderen met autisme als hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur. Maar waar dit bij autisme voortkomt uit de behoefte aan houvast (hoe werkt de wereld), komt het bij hoogbegaafden voort uit perfectionisme. Met hun creatieve brein zien zij meerdere oplossingen voor een probleem en willen zij weten wat van hen verwacht wordt.

Waar een kind met autisme vooral de vragen stelt voor meer houvast en duidelijkheid, stelt de hoogbegaafde de vragen om zijn/haar intellectuele honger te stillen, uit interesse, het willen weten. Hij/zij is op zoek naar de diepere betekenis.

 

Zo hebben alle overeenkomsten verschillende achtergronden. Het grote rechtvaardigheidsgevoel, de prikkelgevoeligheid, het opgaan in een interesse, het sterke geheugen, de sociale problemen, etc. Het lijkt in eerste instantie op elkaar, maar als je verder kijkt, heeft het een andere oorzaak. En daardoor vraagt het ook een andere aanpak.

 

Ik ga met jullie op zoek naar wat jouw kind nodig heeft. Of dat nu voortkomt uit autisme of hoogbegaafdheid, of allebei. Want het label doet er niet toe. De vraag is wat jij nu, op dit moment, nodig hebt om weer te gaan bloeien.


Mag ik jou binnenkort ontmoeten?