Sensitieve begeleiding bij hoogbegaafdheid.

Dat is waar Bloeiend Advies voor staat.

Sensitief, want hoogbegaafdheid is zoveel meer dan alleen een hoge intelligentie. Het intens beleven, de passie, het enthousiasme, de hoogsensitiviteit, het perfectionisme, de kritische instelling, het rechtvaardigheidsgevoel.... Al die facetten en meer, maken het begeleiden van een hoogbegaafd kind soms zo lastig.


Vooral op de momenten dat je kind niet in balans is, niet in zijn element. Als de frustraties oplopen, je kind niet gemotiveerd is om taken te doen, of vriendjes maken zo anders loopt dan bij leeftijdsgenoten.


Bloeiend Advies wil juist dan graag met je meelopen. Een luisterend oor bieden. Vanuit gevoel kijken wat nodig is om een stap verder te komen in ontwikkeling. Sterk analytisch, kijkend naar wat nodig is. Heldere adviezen en concrete acties.


En vooral: ouders, kind en professional in verbinding.

 

Wat anderen zeggen

GEDULDIG DUIDELIJK & ACTIEF


“Jojanneke biedt geduldige en voorzichtige begeleiding voor onze zoon.

Ze is duidelijk in de te zetten stappen. Ze denkt actief mee rondom school en pakt assertief de problemen aan. Wij als ouders voelen ons gehoord, erkent en gesteund in onze visie.”


- ouders van een thuiszitter -

VAN EEN PROFESSIONAL


“Ik heb Jojanneke leren kennen als deskundig, professioneel, betrokken en empatisch als het gaat om onderwjs aan hoogbegaafden. Ze kan in korte tijd een analyse maken over de aanpak en begeleiding van een kind. Ook de ouders neemt ze mee in het proces. Dit doet ze op basis van haar ervaring in het onderwijs en kennis/achtergrond in psycho-educatie. Met Jojanneke aan je zijde heb je een all round professional die tot het uiterste gaat om een kind weer in het leerproces te krijgen. En het kind en diens talenten ziet!"


Ruth Mijnals - Onderwijsconsulent

KIJKEN ACHTER GEDRAG


“Kijken achter het gedrag van kinderen, kennis over de wezenlijke betekenis van hoogbegaafd zijn, flexibiliteit en doortastend handelen kenmerken de begeleiding van Jojanneke.  

Ons kind voelt zich door haar gezien en begrepen in zijn behoeften. Doordat haar sensitieve begeleiding is gericht op wat ons kind nodig heeft in plaats van op hetgeen je aan de oppervlakte ziet, is zij in staat geweest om te verbinden in een cruciale fase van het proces. Vanuit die verbinding en door haar geboden veiligheid bood zij ons kind gerichte ondersteuning waarbinnen ruimte was voor autonomie. Jojanneke draait aan de juiste knoppen.  

Daarnaast hebben wij als ouders erkenning, begrip en een spiegel gevonden en dat heeft ons vertrouwen in onze opvoeding en de keuzes die wij te maken hadden versterkt.”


- ouders van een 6 jarige -

ONZE HOUVAST


“De begeleiding van Jojanneke is onze houvast. Houvast dat ons vermoeden van HB echt wel klopte, houvast tijdens de gesprekken met school en houvast voor onze zoon bij de moeilijke stappen die hij maakt.

Ze is altijd vol vertrouwen en weet altijd een concrete volgende stap! Dat onze zoon het altijd fijn vindt als ze komt zegt eigenlijk alles.”


- moeder van een 7 jarige zoon -