Ontmoeten


Als hoogbegaafde heb je minder contact met ontwikkelingsgelijken dan niet hoogbegaafden. Er zijn er nu eenmaal minder van.


Je kunt je daardoor ‘raar’ of anders voelen en het idee ontwikkelen dat je niet goed bent zoals je bent. Dat ben je wel!


Daarom biedt Bloeiend Advies geregeld bijeenkomsten voor kinderen om elkaar te ontmoeten. Tijdens de Bloeiclub kunnen zij elkaar ont-moeten, samen spelen en ervaren dat je goed bent zoals je bent.


Kijk in de agenda of er binnenkort iets gepland staat.