WERKWIJZE

1.

Zijn wij een match?


Voor wij met elkaar aan de slag gaan hebben we een vrijblijvend (telefonisch) contact over jouw hulpvraag. Zo kunnen we allebei kijken of we bij elkaar passen.


Je leert immers het meest van iemand waar je een klik mee voelt!

2.

Wat gaan we doen?


Ons traject start met een intakegesprek.

Aan het einde hiervan formuleren we jouw hulpvraag en geef ik een inschatting van wat we gaan doen.


In de begeleiding van professionals wordt vooraf een offerte opgesteld met de ingeschatte uren en kosten.

3.

Aan de slag!


Een open houding, veel vragen stellen en analytisch sterk. Daarmee kom ik snel tot de kern én tot mogelijke oplossingen.

Boven alles werk ik vanuit mijn gevoel.


Daarnaast mag je van mij een praktische instelling verwachten. Dit leidt tot concrete en heldere adviezen en interventies.


Grenzen

Als op enig moment blijkt dat ik jou of jouw kind niet (volledig) kan helpen zal ik dit zo spoedig mogelijk aangeven. Waar mogelijk zal ik mee zoeken naar een andere begeleider / hulpverlener.

 

 

AVG

Bloeiend Advies slaat alleen die persoonsgegevens op die nodig zijn voor het traject (zoals naam, adres, email, telefoonnummer, naam school) en verwijdert dit conform de AVG na afloop van het traject.